КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В РУЖОМБЕРКУ

Посідає 21-у позицію серед кращих словацьких університетів
 
Католицький університет в Ружомберку успішно розвиває міжнародну співпрацю. Він тісно співпрацює з національними університетами, а також з іноземними, особливо в Центральній Європі. Католицький університет в м. Ружомберок також налагодив контакти з іншими університетами та інститутами країн-членів ЄС  та Туреччини.
 
Багато закордонних студентів обирають Католицький університет через розмірене студентське життя, цікаве навчання, неймовірно красиву природу, що оточує це місто. Католицький університет підтримує цілісний розвиток критичного мислення, розвиток тіла, душі та духу, що характеризує освічених, здібних та вільних людей.
 
Вартість навчання: безкоштовне на словацькій мові (Навчання англійською мовою складаєвід 500 - 2 000 € в залежності від спеціальності)
 
Мови навчання: словацька, англійська.
 
Тривалість навчання на бакалавраті: 3 роки.
 
Тривалість навчання на магістратурі: 2 роки.
 
Докторантура - тривалість навчання: 3 роки.
 
Можливість проживання у гуртожитку:+ (блочний тип).
 
Процедура вступу: без складання вступних іспитів та ЗНО (в залежності від спеціальності).
 
Вступна кампанія: Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є отримання середньої освіти або повної середньої професійної освіти.
 
ФАКУЛЬТЕТ ОСВІТИ
Бакалавр/Магістратура
Викладання предметів у комбінації:
– Інформатика
– Математика
– Біологія
– Географія
– Хімія
– Музична освіта
– Релігійна освіта
– Образотворче мистецтво
– Російська мова та література
– Італійська мова та література
– Фізичне виховання
Викладання одного предмету:
– Інформатика
– Образотворче мистецтво
– Музичне мистецтво (фортепіано, орган або сольний спів)
– Фізичне виховання
Педагогічні та соціальні спеціальності:
– Дошкільна та елементарна педагогіка
– Спеціальна педагогіка
– Педагогіка
– Соціальна робота
– Менеджмент
– Спеціальна педагогіка та педагогіка порушень інтелектуального розвитку (Левоча)
 
Докторантура
– Дошкільна та елементарна педагогіка
– Дидактика музичного мистецтва
– Соціальна робота
 
На спеціальності “Образотворче мистецтво”, “Музична освіта”, “Музичне мистецтво” та “Фізичне виховання” проводиться іспит таланту.
 
На всі спеціальності проводиться мотиваційна співбесіда: абітурієнт презентує свої уявлення та очікування від навчання на факультеті та його зобов’язання поважати католицький дух університету та факультету.
 
Терміни подачі заявок
Бакалавр – заявки приймались до 15.07.2022
Магістр – заявки приймались до 15.07.2022
Докторантура – заявки приймались до 31.05.2022
 
Вступна кампанія на 2023 рік розпочнеться у вересні 2022 року.
 
ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІЇ
Бакалавр
– Англістика та Американістика
– Філософія
– Історія
– Психологія
– Журналістика
Міждисциплінарні програми (2 предмети на вибір):
– Англістика та Американістика
– Філософія
– Історія
Викладання предметів в комбінації:
– Англійська мова та література
– Філософія
– Історія
– Німецька мова та література
– Словацька мова та література
 
Магістр
– Філософія
– Історія
– Психологія
– Журналістика
Міждисциплінарні програми:
– Філософія
– Історія
Викладання предметів в комбінації:
– Англійська мова та література
– Філософія
– Історія
– Німецька мова та література
– Словацька мова та література
 
Докторантура
– Систематична філософія
– Історія
– Теорія та історія журналістики
 
Зобов’язання поважати католицький дух університету та факультету.
 
При вступі на спеціальності пов’язані зі словацькою мовою та літературою необхідно надати сертифікат на знання мови мінімальний рівень В2.
 
Іспити:
Англістика та Американістика та Викладання англійської мови та літератури в комбінації: співбесіда англійською мовою орієнтована на визначення знань абітурієнта про культурну та соціальну історію англомовних країн, особистісних і мотиваційних передумов навчання.
Психологія: письмовий тест на знання біології людини, основ психології, можливості інтелекту та креативності, знання англійської мови (розуміння професійного тексту) та співбесіда для визначення особистих та мотиваційних здібностей, соціальних, культурних та професійних поглядів абітурієнта.
Журналістика: співбесіда орієнтована на мотивацію та результативність абітурієнта (до вступної заявки необхідно додати два зразки творення тексту – результати попередньої журналістської діяльності або який-небудь інший текст).
 
Терміни подачі заявок:
Бакалаврат – заявки приймаються до 10.08.2022
Магістратура – заявки приймаються до 10.08.2022
 
ФАКУЛЬТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Бакалавр
– Фізіотерапія
– Лабораторні методи досліджень
– Сестринська справа
– Рентгенологія
– Швидка медична допомога
– Громадська охорона здоров’я
 
Магістратура/ Докторантура
– Фізіотерапія
 
 
Зобов’язання поважати католицький дух університету та факультету.
 
Медичне підтвердження про придатність для навчання на вибраній спеціальності.
 
Вступ без іспитів окрім спеціальностей “Швидка медична допомога” та “Фізіотерапія”.
 
Іспити:
– Іспит на фізичні здібності
– Плавання вільним стилем 100 м
– Тест на знання біології, анатомії та фізіології людини
 
Терміни подачі заявок:
Бакалавр – заявки приймались до 30.04.2022
Магістр – заявки приймались до 30.04.2022
Докторантура – заявки приймались до 30.04.2022
 
Вступна кампанія на 2023 рік  розпочнеться у вересн 2022 року.
 
ФАКУЛЬТЕТ ТЕОЛОГІЇ
Бакалавр
– Соціальна робота
– Викладання предмету релігійна освіта
 
Бакалавр + Магістр
– Католицька теологія
 
Магістр
– Викладання релігійної освіти
– Соціальна робота
 
Докторантура
– Католицька теологія
– Благодійна і місійна робота
 
Для навчальної програми “Викладання предмету релігійна освіта” необхідно надати рекомендацію від власного пастора або священника відповідно до місця постійного проживання.
 
На спеціальність “Католицька теологія” проводиться письмовий і усний іспит.
 
Терміни подачі заявок:
Бакалавр – заявки приймались до 30.04.2022
Магістр – заявки приймались до 30.04.2022
Докторантура – заявки приймались до 31.05.2022
 
Вступна кампанія на 2023 рік розпочинаеться у вересні 2022 року.
 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
Бакалавр
– Менеджмент
 
Магістр
– Економіка та управління підприємством
 
Проводиться мотиваційна співбесіда: абітурієнт презентує свої уявлення та очікування від навчання на факультеті та його зобов’язання поважати католицький дух університету та факультету.
 
Кожний семестр у навчальний план на даному факультеті, окрім основних предметів, входять ще два додаткових теологічних.
 
Терміни подачі заявок:
Бакалавр – заявки приймались до 31.03.2021
Магістр – заявки приймались до 31.03.2021
 
Вступна кампанія на 2023 рік розпочнеться у верессні 2022 року.